ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ

เมื่อ 21/11/2017 เวลา 15:53:05 น.


ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาด้วย

 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสถาน "ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ " จุดรับลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 10 -30 พ.ย. 60 -สำหรับผู้ประกอบการทุกกลุ่มประเภทสินค้า ทุกระดับ (สินค้าเกษตร Otop SMEs วิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย) - ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อน จากการไม่มีสถานที่ค้าขาย -บูรณาการทุกหน่วยงานในรูปแบบประชารัฐ