โครงการอบรมจริยธรรม (พุทธทายาท) ประจำปี 2561

เมื่อ 08/03/2018 เวลา 11:51:55 น.

 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร  

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลสถาน  อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561  (ในวันและเวลาราชการ)