ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

เมื่อ 10/07/2018 เวลา 14:03:15 น.

เทศบาลตำบลสถาน  อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ขอประชาสัมพันธ์โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2561 ณ บริเวณหนองหลง บ้านทุ่งอ่าง หมู่ที่ 6 และบ้านทุ่งอ่างใหม่ หมุู่่ที่ 15  โดยมีกิจกรรม ปลูกป่า  กำจัดผักตบชวา  นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมปล่อยปลา