ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคา พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน 2563)

เมื่อ 02/10/2020 เวลา 14:00:12 น.


ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาด้วย