ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสถาน และเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อ 28/10/2021 เวลา 11:40:45 น.


ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาด้วย